Κατάλογος

Μερίδες

  • Γύρος Χοιρινό - 7.00€
  • Γύρος Κοτόπουλο - 7.50€
  • Καλαμάκια Χοιρινά - 6.80€
  • Καλαμάκια Κοτόπουλο - 7.30€